Zuurkasten

Een zuurkast is een veiligheidsapparaat. Deze wordt gebruikt om mensen activiteiten uit te laten voeren, waarbij de mogelijke blootstelling aan de daarbij vrijkomende schadelijke dampen wordt voorkomen of geminimaliseerd. In de praktijk vinden echter altijd uittredens plaats uit een zuurkast, zodat aanvullende eisen gesteld dienen te worden. Zie hiervoor o.a. de arbeidsomstandighedenwet die zegt in hoofdstuk 2, art. 3: ….“worden de gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer  zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt;…..”

Om te voorkomen dat een Arbo-juiste oplossing veel lucht en daarmee energie zou kosten, zijn regelsystemen beschikbaar die tot max 85% kunnen besparen op het luchtverbruik als de zuurkast niet in gebruik is:

                         

Jarenlang praktijkonderzoek heeft uitgewezen dat zuurkasten de minste uittredens hebben met een instroomsnelheid tussen de 0,4 en 0,6 m/sec. Boven de 0,6 m/sec veroorzaakt het instromingspatroon voor de zuurkast voor turbulenties met uittredens tot gevolg. Onder de 0,4 m/sec heeft de instromende lucht minder ‘’robustness’’. Te vergelijken met de massatraagheid van de luchtstroom. Te traag stromende lucht heeft te veel last van vrije turbulenties in de ruimte.  Lagere instroomsnelheden bij geopend schuifraam leiden tot meer uittredens en voldoen  niet aan de minimalisatie-eis van de arbeidsomstandighedenwet (zie Onveilig gebruik NPR 4500).
Als het zuurkastraam (1,50 m breed) geopend is dient ca. 1000 m³/uur per zuurkast te worden afgezogen. **

Als het zuurkastraam dicht is, volstaat 150 tot 200 m³/uur om de kast te spoelen. (Bij werking met lichtontvlambare stoffen moet de onderste explosiegrens (LEL) worden gecontroleerd). Gemiddeld wordt 30 % van de werktijd me een geopend raam met de zuurkast gewerkt. Per werkdag van 8 uur is dan (8 x 0,3 x 1000 + 8 x 0,7 x 150 =) 3240 m³ nodig. Dat is 400 m³/uur gemiddeld over de gehele dag. Als het behandelen van lucht € 1,20 per 1000 m³ kost, is het zinvol hierop functioneel te besparen. Dat wil zeggen besparen als de zuurkast niet gebruikt wordt en dus dicht geschoven is. Als werkzaamheden in de zuurkast worden uitgevoerd dient maximale bescherming te worden geboden en dus de optimale afzuiging voor minimale uittredens. Het betreft een minimale verhoging van de kosten van een medewerker als de zuurkast open staat, die ruimschoots wordt terugverdiend als de zuurkast gesloten is. Eerst veiligheid dan energie besparing

**Dit is vergelijkbaar met de bronafzuiging bij het lasproces (vanaf 1000 m³/uur, zie 5xbeter.nl). De afzuigcapaciteit bij het mondstuk is 1000 tot 2000 m³/uur per afzuigpunt. De maximale afstand van het mondstuk tot de bron is 30 tot 40 cm. Dit geeft bij alzijdige aanstroming een luchtsnelheid van 0,3 tot o,5 m/sec ter plaatse van de lasboog.

Klik op de downloadknop hieronder voor een pdf-bestand van deze informatie.