Ventilatie afvoerregeling

Bleedcontroller voor laboratoria

Als in een laboratorium wordt voldaan aan de eisen uit het arbeidsomstandig- hedenbesluit dan
wordt blootstelling aan schadelijke dampen geminimaliseerd. Een zuurkast waaraan gewerkt
wordt heeft een opengeschoven raam waardoor tussen de 800 en 1500 m³/uur wordt afgezogen
(afhankelijkvan de breedte en de instroomsnelheid). Als de kast dicht is kan dit worden
teruggebracht tot ca. 150 à 200 m³/uur (voor de doorspoeling van de kast). Bij het dichtschuiven
van het schuifraam zorgt een VAV-ECON-systeem voor het sluiten van de klep boven de zuurkast.
Als er verder geen voorzieningen zijn getroffen zal een verminderde afzuiging door de ventilator
leiden tot een verhoogde druk in het afzuigkanaal. Dit is niet gewenst omdat het geluidsniveau
over de kleppen sterk zal toenemen en het afzuigdebiet van de vaste niet regelbare afzuigpunten
zal stijgen. De onderdruk in het afzuigkanaal dient constant te blijven. Dit kan worden gerealiseerd
met een trekonderbreker (Bleed-control). Op het moment dat de druk in het afzuigkanaal oploopt
geeft de Bleeed-controller een signaal om de trekonderbreker iets verder te openen, en andersom
als er meer zuurkasten opengaan wordt de trekonderbreker verder gesloten. De trekonderbreker
staat op het dak bij de ventilator opgesteld. Er wordt dus buitenlucht door de ventilator geleid en
dit geeft geen energieverlies. Een bijkomend voordeel van deze methode is het constant blijven
van de uitstootsnelheid uit de ventilator. De verontreinigde lucht van de zuurkasten wordt altijd
voldoende ver van de schil van het gebouw weggeworpen.

Er kan ook voor gekozen worden om een  frequentie-omvormer op de motor van de ventilator te
plaatsen of zelfs om beide systemen te combineren. Bij verminderde afzuig behoefte zal de
frequentie-omvormer eerst de motor voor een deel aftoeren en daarna zal de bleed-klep zorgen
voor een minimale uitstoot snelheid van de mogelijk schadelijke dampen.

Luchtbehandelingskasten voor de toevoer zijn over het algemeen druk gestuurd door middel van
een frequentie-omvormer en hebben een vaste overdruk in het leidingsysteem. Als dit nog niet is
voorzien kan hiervoor de Bleed-controller worden toegepast die een regelbereik heeft van 0 tot
1000 Pa.

Klik op de downloadknop hieronder voor een pdf-bestand van deze informatie.