Veilig en energiezuinig laboratoriumontwerp

De onderstaande afbeelding geeft het principe weer van de regelsystematiek voor een in de eerste plaats veilig en ook nog energiezuinig laboratorium. Onder de afbeelding is in het kort beschreven hoe de principes kunnen worden toegepast.

 

Laboratoria van andel techniek

Voorzie de zuurkasten in het laboratorium van een regelsysteem. Hiermee wordt de intredesnelheid geregeld en bewaakt. Bij geopend raam maximale bescherming voor de gebruiker en bij gesloten raam minimaal luchtverbruik. Zodoende zijn veiligheid en energiebesparing niet met elkaar verward ten koste van de veiligheid van de gebruiker.
Voorzie het afzuigsysteem van een Bleed-controller. De Bleed-controller houdt de druk constant in het afzuigkanaal. Worden er meer zuurkasten gesloten zal de Bleed-controller de bleed-klep verder openen om de druk constant te houden. Gaan er meer zuurkasten open zal de bleed-klep verder worden gesloten. De gebruikte buitenlucht is energie neutraal en zorgt boven de ventilator voor een constante uitstootsnelheid van de afgewerkte lucht.
Voorzie de ruimte van een Room-controller. De Room-controller houdt de druk in het laboratorium constant op de gewenste waarde. Worden meer zuurkasten gesloten zal de room-controller de toevoerlucht klep verder sluiten om de druk constant te houden. Worden meer zuurkasten geopend dan zal de regelklep van de toevoerlucht verder worden geopend. Door middel van een deurcontact zal de regelaar ‘’bevriezen’’ op het moment dat een deur open gaat en het drukverschil wegvalt. Is de deur weer gesloten zal de Room controller de regeling weer oppakken en het drukverschil weer tot stand brengen (regeling van -/- 20 tot+20 Pa naar keuze)

Het veilige groene laboratorium van de toekomst is nu mogelijk.

 

Klik op de downloadknop hieronder voor een pdf-bestand van deze informatie.