Zuurkast alarm systemen

Bij een goede zuurkast stroomt lucht gelijkmatig over de gehele opening met een
constante snelheid de zuurkast binnen. De snelheid waarmee deze lucht naar
binnen stroomt is een maat voor de veiligheid. Hoe lager deze raamsnelheid
(face-velocity) is hoe groter de kans dat deeltjes naar buiten ontsnappen.
Een systeem dat bedoeld is om de veiligheid te bewaken, dient zo dicht mogelijk bij
de te bewaken ’’situatie’’ te worden aangebracht. (het al dan niet draaien van de
ventilator zegt nog weinig over de veiligheid van een zuurkast). Het meten van de
intrede-snelheid is een meting die het dichtst bij de laboratoriummedewerker voor
de zuurkast plaatsvindt.De raamsnelheid wordt bepaald door de minimalisatie-eis uit het arbeids-
omstandighedenbesluit. De snelheid waarbij onder laboratoriumomstandigheden
de minste uittredens plaatsvinden is de correcte face-velocity. Door deze raamsnelheid
continue te bewaken weet men of de zuurkastveilig of onveilig is om aan te werken.

TEL-zuurkast bewakingsystemen zijn allemaal gebaseerd op meting van de
raamsnelheid van de zuurkast door middel van een “koude” hittedraad.
Een koude hittedraad wil zeggen dat de sensor een stabiele waarde doorgeeft die
niet door aging (veroudering) gaat afwijken.
De meting vindt continue plaats en kan worden weergegeven door een goed
leesbare digitale uitlezing. Bij onderschrijding van de ingestelde waarde gaat een
akoestisch en visueel alarm.

TEL- systemenzijn ontwikkeld met en door laboratoriummedewerkers en hebben
die vorm en functies meegekregen die een optimale bewaking van de gewenste
zuurkastwerking garanderen.Het productgamma van TEL biedt alle mogelijkheden
voor het invullen vanveiligheidseisen voor de diverse laboratoria.Het eenvoudigste model

AFA-500 volstaat met het geven van een akoestisch envisueel alarm bij onderschrijding
van de ingestelde waarde. Het uitgebreide model AFA-1000-E meet en regelt de afzuiging
op basis van de stand van het schuifraam,totdat de technische installatie wat betreft afzuigvolume
aan zijn einde is en er eenakoestisch en visueel alarm in werking treedt.
De systemen zijn zuurkast onafhankelijk en kunnen op nieuwe en ook op bestaande
zuurkasten worden geplaatst.De alarmsystemen kunnen door diverse aansluitingen waaronder
een MOD-bus aansluiting, worden verbonden met derde elementen zoals het Gebouw BeheersSysteem.