Lasdamp / Lasrook

In de Basisinspectiemodule Lasrook staat geschreven : De wettelijke grenswaarde voor blootstelling aan lasrook is vanaf 1 april 2010 vastgesteld op 1 mg/m3 lucht (gemiddelde over een werkdag van 8 uur).  Om die grenswaarde van lasdamp en lasrook niet te overschrijden zijn een groot aantal producten beschikbaar. Deze zijn voornamelijk gebaseerd op afzuiging.

De inspectiemodule vervolgt: Tijdens het lassen staat de lasser, naast lasrook en lasdamp, aan diverse andere gezondheids- en veiligheidsgevaren bloot. Bijvoorbeeld: hoge geluidniveaus, elektromagnetische velden (elektrisch lassen), optische straling (zichtbaar licht, UV- en IR-straling), lasspatten, elektrische schok, brandgevaar. Deze BIM gaat alleen dieper in op lasrook.

De Verbetercheck Lasrook 2010 is een instrument dat onderdeel is van de Arbocatalogus van de Metaalunie en FME CWM. Voor de meest voorkomende las- en snijprocessen en procesomstandigheden wordt aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden om de blootstelling aan lasrook te beheersen (per lasplaats). Uitgangspunt is dat als tijdens het lassen maatregelen (voornamelijk afzuiging) worden genomen die de Verbetercheck aangeeft, de concentratie lasrook en lasdamp en de daarin aanwezige componenten de grenswaarden in de inademingslucht niet zal overschrijden. Bij lassen van roestvaststaal (RVS) is blootstelling aan metalen mogelijk (Nikkel, Metallisch Chroom en ChroomVI, het laatste is kankerverwekkend) waarvoor specifieke grenswaarden zijn vastgesteld. Bij een ‘groen’ eindresultaat van de Verbetercheck zal ook de blootstelling aan deze metalen de grenswaarde van deze metalen niet overschrijden.

Fumex PR-afzuigarm

Fumex PR-afzuigarm

De Fumex PR is een industriële afzuigarm voorzien van een kap die ideaal is voor het afzuigen van lasdamp. De kap is hitte bestendig en door het design van de arm in de ideale positie te richten waardoor er bij de bron wordt afgezogen. De afzuigarm is te leveren met een lengte van 1.5 meter tot 11 meter, met een slang diameter van 100ø mm tot 200ø mm.

Download product sheet

Heeft u niet gevonden wat u in gedachte had om uw afzuigtoepassing te realiseren?
Neem contact op met onze productspecialisten.