Nieuwe laboratoria zijn veilig en energiezuinig

31 oktober 2018

Werk in een laboratorium kan risico’s met zich meebrengen voor de mensen die daar werken. Eventuele dampen en stoffen die ontstaan, kunnen een risico zijn. Goede afzuiging is dan ook zeer belangrijk zodat de luchtkwaliteit maximaal veilig is voor de laboranten. En die luchtregelsystemen moet zo energiezuinig mogelijk. In de laboratoria kan dat met behulp van TEL laboratorium apparatuur. Wat zijn de mogelijkheden?

TEL draagt bij aan duurzaam laboratorium

TEL is opgericht in 1969. Temperature Electronics Ltd (TEL) is een van de leidende bedrijven op het gebied van onder meer luchtregelsystemen. Zij hebben hier veel ervaring mee en kennis over. De producten die zij ontwikkelen, zijn bedoeld om de veiligheid te verbeteren. Maar nog belangrijker is dat de luchtregelsystemen bijdragen aan de vermindering van het energiegebruik waardoor de kosten worden gereduceerd. De apparatuur van TEL wordt gebruikt in laboratoria over de hele wereld en combineert veiligheid met zuinig energiegebruik. En dat laatste is belangrijk voor het milieu. Het groene laboratorium komt steeds dichterbij. En niet alleen bij nieuwe laboratoria. Ook bij een renovatie kan TEL toegepast worden. De volgende regelsystemen zorgen voor een veilig en energiezuinig laboratorium.

AFA-1000-E zuurkast luchtdebiet (VAV) regelsysteem

Een zuurkast voorkomt dat de mensen die in het laboratorium werken aan te veel schadelijke stoffen blootgesteld worden. De lucht in de zuurkast moet wel afgevoerd of ververst worden met behulp van de juiste laboratorium apparatuur. Dit kan veilig gedaan worden met behulp van een variabel lucht volume regelsysteem voor zuurkasten (VAV: variable air volume) inclusief audial-visueel intrede-snelheid-alarm. Een zuurkast met open schuifraam gebruikt veel meer spoellucht dan een gesloten schuifraam waarbij dit regelsysteem wordt toegepast (ca. 15 % van het debiet bij geopend raam). Dit betekent dat een flinke besparing bereikt wordt zonder dat de veiligheid voor de medewerkers in gevaar komt. Bij het openschuiven van het schuifraam zorgt de regelaar voor een gelijkblijvende intredesnelheid.

AFA-1000-E-Bleed regelsysteem voor druk geregelde afzuiging

Voor het goed functioneren van een zuurkast moet de afzuigtechniek in het kanaal boven de zuurkast de aangeboden onderdruk constant houden. Deze onderdruk in de afzuigleiding wordt gemeten. De ECON-1000-E-Bleed van TEL houdt de druk in het afzuigkanaal constant. Door gebruik te maken van een trekonderbreker-klep (Bleed) wordt onbehandelde, gratis buitenlucht toegevoegd aan het afzuigkanaal. Hiermee wordt de vervuilde lucht met een constante uitstootsnelheid van de schil van het gebouw weggeblazen. Hiermee ontstaat een besparing op energiekosten zonder in te boeten op veiligheid.

AFA-1000-E-Room laboratoriumruimte regelsysteem

Niet alleen in en rondom de zuurkast is een goed lucht regelsysteem van belang. Als zuurkasten zijn voorzien zijn van VAV-systemen dan betekent dit dat de luchttoevoer naar de laboratoriumruimte moet volgen en zich moet aanpassen aan het luchtverbruik om ongewenste over- of onderdrukken te voorkomen. Met de ECON-1000-E-Room is het mogelijk om precies zoveel lucht aan het laboratorium toe te voeren om de gewenste onderdruk in stand te houden. Dit wordt bepaald aan de hand van metingen van het drukverschil tussen het laboratorium en de gang. Dit regelsysteem geeft maximale veiligheid en minimaal energieverbruik.

Bent u betrokken bij de (her)inrichting van een laboratorium? En wilt u meer weten over hoe u dit zo veilig en energievriendelijk kunt doen. Bij Van Andel Techniek adviseren wij u hier graag over. Wij hebben jarenlange ervaring in afzuigsystemen en weten precies waar u rekening mee moet houden. Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact met ons op!