TEL-ECON VAV-systemen voor zuurkasten van Helix in Wageningen

05 maart 2015


Vergelijkend warenonderzoek voor VAV-systemen wijst TEL-ECON aan als beste toepassing.

Het in aanbouw zijnde onderzoekcentrum voor Agrotechnology & Food Sciences in Wageningen krijgt de naam Helix. Dat is de naam van het DNA-struktuur van eiwit.
In dit laboratorium worden ruim honderd zuurkasten geplaatst. Om deze veilig en energiezuinig te laten functioneren worden de zuurkasten voorzien van een VAV regelsysteem. Na een langdurig en diepgaand onderzoek door de universiteit Wageningen is gekozen voor het TEL-ECON systeem.

Er zijn diverse aanbieders van VAV systemen voor zuurkasten. En er zijn dan ook diverse principes waardoor het variabel volume systeem wordt aangestuurd.
In alle gevallen is het de bedoeling dat bij een geopende zuurkast er voldoende lucht wordt afgezogen zodat de kast veilig is om achter te werken. Als de zuurkast wordt gesloten is minder lucht nodig om toch veilig te blijven. Minder lucht afzuigen betekent dat minder geconditioneerde lucht wordt weggegooid.

Meest gangbaar zijn twee principes die worden toegepast.

1)    De hoogte van het schuifraam wordt gemeten en op basis daarvan de VAV-klep boven de zuurkast geopend of gesloten. Zodat de vooraf ingestelde hoeveelheid lucht wordt afgezogen.

2)    De instroomsnelheid van de lucht onder het schuifraam wordt gemeten en op basis daarvan de VAV-klep boven de zuurkast geopend of gesloten. Zodat dat de juiste intrede-snelheid wordt gewaarborgd.

Wat de juiste hoeveelheid afzuiging zou moeten zijn, kunt u hier lezen: aanbevolen intrede snelhedenEn de verwarring door Europese regelgeving is hier beschreven: Onveilig gebruik NPR 4500

De twee regelprincipes zijn door een team van deskundigen onderzocht.
De volgende conclusie wordt getrokken. Het meten van de intredesnelheid onder het schuifraam is de directe relatie tussen voldoende of onvoldoende bescherming van de medewerker achter de zuurkast.

Met name het constant corrigeren op veranderende situaties vóór de zuurkast biedt een hoge graad van veiligheid. Personen die voor een kast staan verstoren het stromingspatroon. Evenals wervelingen die in het laboratorium worden veroorzaakt door mensen, deuren, verwarmingelementen, koeling, etc.

Raamhoogte afhankelijke afzuiging corrigeert alleen schommelingen in het leidingwerk áchter de regelklep en niet de schommelingen vóór de zuurkast die mede bepalend zijn voor blootstelling.

De TEL regelsystemen zijn voorzien van alle voorkomende schakel- en connectie-elementen die in laboratoria voorkomen. Ook BAC-net of MOD-bus aansluiting is voorzien. Tevens is het ECON-productpallet compleet met ruimteregelingen en onderdrukregelingen voor de leidingsystemen.