Radius college bespaart veel energie

17 januari 2017

Het Radius college in Breda weet door nieuwe luchttechnische voorzieningen een forse energiebesparing te realiseren. Het vergroende lab in de school biedt leerlingen en docenten bovendien een veilige en comfortabele werkomgeving.

Het hoge energieverbruik van luchttechnische voorzieningen is voor veel laboratoria een flinke kostenpost. Zuurkasten zuigen warme binnenlucht af en voeren die naar buiten. Niet alleen de afzuiging kost energie, juist het weer op temperatuur brengen (of koelen) van de verse buitenlucht is een echte energievreter. Feit is dat veel oudere laboratorium zuurkasten continue op volle afzuiging draaien, ook tijdens pauzes of als er geen werkzaamheden plaatsvinden. Zuurkasten zijn nodig om voor labmedewerkers de blootstellingsrisico’s tot een minimum te beperken (arbeidsomstandighedenbesluit art 4.1.c.). Maar dat betekent niet dat ze heel de dag volcontinue hoeven af te zuigen.

Bij het Radius college is kritisch gekeken naar het energieverbruik van de zuurkasten. Met een totaal van 23 zuurkasten bleek een fikse besparing mogelijk door te investeren in meet- en regelapparatuur. Nu zuigen de zuurkasten alleen vol af als er werkzaamheden plaatsvinden. Met een intrede snelheid van minimaal 0,35 m/sec is een veilige werksituatie gecreëerd.

veilig en zuinig laboratorium

Zuurkasten worden gemiddeld nog geen 30 % van de tijd gebruikt en met het toepassen van de AFA-1000-E systemen wordt in rust 85% bespaard. Zodat in circa tweeënhalf jaar de investering is terugverdiend.

Het regelsysteem van TEL ltd is gebaseerd op meting van de luchtsnelheid onder het schuifraam door middel van een sensor. De Econ regelaar stuurt op basis van de meting, een klep boven de zuurkast aan om de ingestelde gewenste intrede snelheid vast te houden. De intrede snelheid wordt bewaakt zodat als deze wordt onderschreden een alarm wordt geactiveerd d.m.v een rood lampje en een pieptoon.

Naast het regelen van het gewenste afzuigdebiet wordt met een regelaar de toevoerlucht op het juiste debiet gehouden zodat er altijd een lichte onderdruk in het laboratorium is om ontsnappen van foute dampen naar de gang te voorkomen.

Een ander pluspunt van het systeem is dat de gebruiker van de zuurkast direct kan zien of de afzuiging goed werkt en met welke intrede snelheid.