Lasdampafzuiging voor aanpassing Harmsenbrug bij Brielle

22 januari 2015

Sommige infrastructurele werken zijn speciaal. Zeker als lasdamp de veiligheid van medewerkers in bijzondere constructies in gevaar kan brengen. Rijkswaterstaat heeft een berekening uitgevoerd voor de Harmsenbrug op de N57 bij Brielle. Daaruit blijkt dat de brug niet langer voldoet aan de Europese normering die sinds 2012 van kracht is.
Vrachtwagens van meer dan 50 ton mogen er niet meer overheen. Op termijn kan deze te hoge belasting gevolgen hebben voor de draagkracht van de brug. Rijkswaterstaat gaat daarom de Harmsenbrug versterken, zodat deze in 2015 weer aan de norm voldoet.

Het bedrijf Spie Infra bv uit Sliedrecht moet dit gaan realiseren. Hiervoor zal ook in de brug het nodige laswerk verricht moeten worden wat lasdamp tot gevolg heeft. Spie infra heeft voor het laswerk in de brug aan een aantal bedrijven om een oplossing gevraagd voor de vrijkomende lasrook.

Het probleem was complex: Vrijkomende lasdampen door laswerk in het inwendige van een brug, bereikbaar door kleine mangaten, en op grote afstand van die mangaten.

Na een gedegen vergelijking van de geboden oplossingen is gekozen voor de door van Andel Techniek bv aangedragen methode.

De oplossing is gevonden in sterke verplaatsbare lasdamp ventilatoren van het Deense bedrijf GRAM met elk drie vlamdovende flexibels met een lengte van 40 m, met aan het uiteinde een afzuigkap met magneet-bevestiging.

Deze simpele doeltreffende werkwijze zorgt er voor dat 12 lassers hun werk in de brug kunnen doen terwijl de lasdampen worden afgezogen.

Alle partijen zijn content met de gekozen oplossing die de voortgang van het werk positief beïnvloedt.