In contactberoepen is het verstandig besmetting middels bronafzuiging te voorkomen

28 mei 2020

Door aerosolen af te zuigen met bronafzuiging worden  de gezondheidsrisico’s bij contactberoepen verkleind. Besmetting door virussen kan worden veroorzaakt door het inademen van besmette aerosolen.

Aerosolen komen vrij als met overdruk wordt uitgeademd zoals bij hijgen, kuchen, hoesten, niesen, zingen en bij mechanische handelingen in de mond zoals bij de tandarts of mondhygiënist.

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Contactberoepen zijn beroepen waar er vaak en direct contact met anderen is binnen een afstand van 1,5 meter. Uiteraard moeten de mensen in deze beroepen zo veilig mogelijk kunnen werken en ook moet het voor klanten veilig zijn. In alle publicaties en richtlijnen wordt gesproken over voldoende ventilatie om de risico’s te verlagen. Hierbij wat uitleg over de mogelijke toepassingen van ventilatie en de voor- en nadelen daarvan.

Ventilatietoepassingen zijn er op vier niveaus:

Mobiel ULPA-filter

  • Natuurlijke ventilatie
  • Ruimte afzuiging
  • Hoog vacuüm afzuiging
  • Bronafzuiging

Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie wordt gerealiseerd door het raam open te zetten. Wat er aan luchtwisselingen wordt gerealiseerd is onbepaald en wordt beïnvloed door de mate van wind en windrichting. Als er al zwevende aerosolen mee worden verwijderd is dit overgelaten aan het toeval.

Ruimte afzuiging

Ruimte afzuiging of mechanisch ventilatie is waar middels een ventilator lucht door een rooster wordt afgezogen. Het ventilatievoud, dat is het aantal keer dat de inhoud van de ruimte per uur wordt afgezogen, bepaalt samen met de posities van de roosters de effectiviteit. Als de inhoud van de ruimte één keer per uur wordt afgezogen en daarmee 50 % van de lucht wordt vervangen duurt het 6,5 uur voordat  99 % van de oorspronkelijke lucht is verwijderd. Bij een ventilatievoud van 3 en een verdunning van 75 % duurt het 4,5 uur voordat dit percentage is bereikt.

Hoog vacuüm afzuiging kan worden vergeleken met een stofzuiger. Relatief weinig lucht wordt met een hoge onderdruk weggezogen. De luchtstroom die ontstaat is zo sterk dat vloeistof en vaste deeltjes worden meegezogen voor zover dat in de invloedsfeer van die onderdruk stroom komt. De hoeveelheid lucht die wordt afgezogen is zeer beperkt. Bij continue afzuiging van met een hoog vacuüm slang van een tandarts wordt ca. 10 m³/uur afgezogen.

Bronafzuiging

Bronafzuiging wordt in het middendrukbereik toegepast. Hierbij wordt relatief veel lucht bij de bron afgezogen. Met 150 m³/uur wordt per seconde een blokje van 35 x 35 x 35 cm weggezogen. Alle zwevende deeltjes in die kubus zijn direct uit de ruimte afgevoerd. Om de afzuiging goed te positioneren wordt gebruik gemaakt van bronafzuigarmen. De afgezogen lucht kan op twee manieren worden verwerkt. Als het kan, is afvoer naar buiten de beste optie. Is afvoeren naar buiten niet mogelijk of lastig dan kan gebruik gemaakt worden van een ULPA-filter (voor het afvangen van virussen is dit 99,99995 % effectief). Als meerdere afzuigarmen worden toegepast kan dat gecombineerd worden op één ventilator die volledig automatisch op vraag wordt gestuurd.

Conclusie:

Hoe dichter bij de bron wordt afgezogen, hoe effectiever de verwijdering van de aerosolen en dus minder gezondheidsrisico’s voor de medewerkers en patiënten/klanten.